Junts–Impulsem Lleida i el PSC arriben a un pacte de govern al Consell Comarcal del Segrià

Compromís Municipal, format per Junts i Impulsem Lleida, i el PSC acorden la governabilitat per al mandat 2023-2027 del Consell Comarcal del Segrià

Ahir al vespre, dia 20, es va signar el pacte de govern per al mandat 2023-2027 per al Consell Comarcal del Segrià. Aquest pacte està basat en el propòsit de liderar  els sectors com l’empresa i l’ocupació, el valor afegit, la innovació i la emprenedoria. El desenvolupament del turisme, la valorització dels recursos naturals i l’autoestima pel territori. Aquests són els eixos prioritaris del full de ruta del Consell Comarcal del Segrià per als propers 4 anys.

Manel Solé, Secretari General d’Impulsem Lleida destaca que “un dels eixos principals que marcaran el mandat serà el Repoblament, per dissenyar i desenvolupar polítiques en favor de l’arrelament de les persones i del repoblament als municipis més afectats de la comarca, així com dotar d’eines a tots els pobles per atreure habitants i retenir el talent al territori”.

En aquest sentit, “cal posar en valor l’experiència en base als principis bàsics i treballar equitativament per tot el territori, que en el mandat 2019-23 s’ha caracteritzat per establir uns criteris de transparència, bon govern i polítiques públiques de suport als ajuntaments per garantir els serveis públics bàsics”, referma Solé.

Òscar Ordeig, Primer secretari del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran destaca que “aquest mandat posaran èmfasi en les treballadores i treballadors del Consell Comarcal del Segrià, base fonamental per garantir un bon servei a les persones de la comarca. La formació i retenció del talent del capital humà que disposa el Consell Comarcal del Segrià, serà un dels pilars per la nova legislatura 2023-2027”.

El Consell Comarcal del Segrià és l’entitat que s’encarrega de mancomunar i gestionar els serveis bàsics als municipis, que de manera individualitzada seria molt difícil d’acomplir, amb la qualitat i bon servei necessaris que requereix una comarca com la del Segrià. Aquests serveis són: els Serveis Socials, la recollida d’escombraries, el transport escolar dels nostres infants i la gestió i seguiment dels menjadors escolars de les escoles, entre molts altres.

Els sotasignants es comprometen a potenciar el territori com el principal valor a protegir per a totes les alcaldies i el propi Consell Comarcal.

Per a fer-ho possible, el Secretari General d’Impulsem Lleida destaca que “en el proper mandat 2023-2027, el Consell Comarcal del Segrià ha de continuar centrant-se en el treball destinat al reforç dels governs locals del conjunt del seu territori, mantenint el criteri de l’equitat, la cooperació i la col·laboració atenent a les diferents situacions dels municipis, a les seves capacitats, als seus recursos i d’altres circumstàncies per a la millora de l’equilibri i la cohesió territorial i social”.

A més a més, el primer secretari del PSC afirma que “cal posar de relleu que els governs locals tenen com a prioritat de la seva acció de govern abordar canvis estructurals en el seu funcionament per tal de garantir les competències que li són pròpies. És per això que, davant d’aquests nous temps i nous reptes, el municipalisme necessita d’un marc estable als Consells Comarcals i altres Administracions Públiques des d’on es valorin les oportunitats i es prioritzin les seves necessitats. Aquest és un dels objectius fonamentals de les polítiques del Consell Comarcal del Segrià

Per fer possibles aquestes voluntats, cal atendre uns objectius bàsics:

•         SUPORT ALS AJUNTAMENTSMantenir i aprofundir en la mesura que sigui possible  les polítiques de suport, la cooperació i l’assistència als municipis en els àmbits propis del Consell Comarcal, fent que la seva prestació es faci en els termes de la major eficàcia i eficiència possibles.

•         COHESIÓ TERRITORIAL I SOCIAL: Aquestes polítiques han de tenir com a objectiu fonamental la millora de la cohesió territorial i social dins de tot l’àmbit d’intervenció comarcal, tot avançant cap a l’equitat en la prestació dels serveis municipals arreu del territori.

•         REPOBLAMENT: La lluita en favor del repoblament i el desenvolupament econòmic continuaran sent unes de les prioritats d’aquest mandat. El territori necessita un Segrià vertebrat, promotor de l’emprenedoria i la innovació, atractiu pel talent, i el desenvolupament empresarial.

•         ORGANITZACIÓ TÈCNICA: Per això, caldrà actualitzar les eines necessàries per a l’organització dels recursos econòmics propis del Consell i dels recursos tècnics que l’integren. Afegint així valor, amb aquest suport tècnic, als recursos econòmics propis i continuant posant de relleu l’alt capital humà de l’organització.

•         ECONOMIA PRODUCTIVA: Disposar d’un sector primari com l’agricultura i l’agroindústria modern, innovador i de valor afegit. Impulsar l’emprenedoria, les noves formes d’associació empresarials i la transformació agroalimentària.

•         TERRITORI ACOLLIDOR: El Consell Comarcal del Segrià ha d’apostar per un territori integrador i d’acollida, socialment i demogràficament equilibrat i generador d’ocupació digna i sostenible. En definitiva, el Consell Comarcal del Segrià ha de ser l’ens transversal i líder de la xarxa impulsora de la transformació econòmica del territori.

D’aquests objectius emanen els eixos bàsics de les polítiques del nou govern del Govern del Consell Comarcal:

•         NOU IMPULS AL MUNICIPALISME: Una vegada superada la crisi de la COVID i immersos en els efectes en la guerra d’Ucraïna que ha colpejat especialment els governs locals, cal que es continuï empoderant el discurs municipalista, en el marc també d’una nova organització territorial de Catalunya on municipis i vegueries siguin els eixos des d’on pivoti el nou model territorial del país, de conformitat amb els textos legals vigents. Els Consells Comarcals han d’impulsar les polítiques municipals i en la reivindicació del govern local mantenint els avenços en autonomia municipal, eficiència i bon govern.

•         ODS, LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I NOVA AGENDA URBANA: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana marquen el camí pel qual s’ha de transitar per assolir hàbitats urbans inclusius i territoris sostenibles. L’objectiu és treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic, a partir de polítiques públiques urbanes i rurals integradores i del desenvolupament de les infraestructures verdes aprofitant el coneixement i la tradició del Consell Comarcal en aquest camp: El capital cívic i social i el foment de l’economia mediambiental, les energies netes, la qualitat en els espais urbans consolidats i en el sol no urbanitzable, i el disseny de les noves xarxes de mobilitat cohesionada i sostenible són factors de progrés del territori.

•         DESENVOLUPAMENT LOCAL, ECONOMIA SOCIAL, TREBALL I INNOVACIÓEl canvi de model productiu ha posat en evidència la necessitat d’accions renovades per incidir en l’activitat econòmica. I fer-ho sobre la base de les potencialitats de cada territori, fomentant l’economia social i la innovació. Els governs locals s’han d’implicar en el desenvolupament econòmic amb polítiques i serveis específics i, sobretot, amb la creació d’entorns favorables a la creació, el treball i la emprenedoria.

El Consell Comarcal del Segrià impulsarà i es coordinarà amb la resta d’administracions públiques per tal de consolidar la seva política en foment del turisme i la promoció econòmica com element primordial de municipis més cohesionats. En línia amb l’Estratègia Europa 2020, cal promoure als pobles i ciutats un desenvolupament econòmic més intel·ligent, més sostenible i més socialment integrador.

•         SERVEIS A LES PERSONES, POLÍTIQUES D’IGUALTAT, HABITATGE I DIVERSITAT: Cal insistir en les polítiques de benestar dirigides als col lectius més necessitats i, al mateix temps, generar serveis de cohesió que garanteixin l’accés a àmplies capes de la població, raó per la qual mantindrà els plans de suport als Ajuntaments del Segrià en matèria de serveis socials i assistencials.

D’altra banda, el Consell està fermament compromès en les polítiques d’igualtat que han de ser una palanca per a la consecució d’una societat més justa i igualitària. També es compromet a mantenir el treball de promoció dels valors de la solidaritat i la integració en una societat que cada vegada serà més diversa.

•         MUNICIPIS CREATIUS, EDUCADORS, SOLIDARIS I AMB SALUT: Un nou impuls a la cultura i l’educació, amb especial èmfasi a aquells aspectes que ajuden al combat contra la desigualtat, al creixement personal i a la creació d’identitat i al desenvolupament creatiu i econòmic. Impuls de les polítiques de patrimoni i de les institucions culturals que són responsabilitat dels Consells Comarcals, i participació en el redreçament del sector. Promoció de municipis saludables, fomentant la pràctica de l’esport i d’una vida activa en totes les franges de població.

•         LIDERATGE COMARCAL:

Posicionar el Consell Comarcal com a factor clau i central dins la Comarca del Segrià, a través de l’aprofundiment de la xarxa de cooperació amb la resta d’actors que operen al desenvolupament local i ocupació al territori. El Consell Comarcal del Segrià ha de ser l’ens transversal i líder de la xarxa impulsora de la transformació econòmica del territori.

•         MUNICIPIS OBERTS, INNOVACIÓ I MILLORA DEL GOVERN LOCAL MITJANÇANT LES NOVES TECNOLOGIES:

En paral·lel a la reorganització interna, cal articular respostes als reptes que tenen els ajuntaments en l’àmbit de la transformació digital, la transparència i la millora del govern local. Actualitzant permanentment i repensant els instruments i l’oferta de cooperació amb els ajuntaments per tal d’adaptar-la a les necessitats presents i futures en consonància als principis generals de tot el territori.

Aquestes són les bases per a la investidura del candidat o candidata a la presidència del Consell Comarcal del Segrià que proposi el grup COMPROMÍS MUNICIPAL (CM), format per Junts i Impulsem Lleida i que serà votat a favor per part del mateix grup DE COMPROMÍS MUNICPAL (CM), el Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-(CP) en la sessió constitutiva del Ple del Consell Comarcal del Segrià.

La composició del govern Consell Comarcal del Segrià, es realitzarà mitjançant aquest pacte de govern entre COMPROMÍS MUNICIPAL i el PSC.

Segons aquest pacte de govern, per al mandat 2023-2027, el Consell Comarcal del Segrià mantindrà la distribució en 6 àrees de treball: Àrea d’Ensenyament, Àrea de Règim Interior, Hisenda i Economia, Àrea de Benestar Família i Habitatge, Àrea de Turisme i Promoció Econòmica, Àrea de Joventut, Cultura i Esports, Àrea de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat, que en els propers dies negociaran les àrees que liderarà cada formació.

Segons aquest pacte de govern, la Presidència del Consell Comarcal del Segrià correspondrà a Junts-Impulsem Lleida. Hi haurà quatre vicepresidències: Dues per al grup de Junts-Impulsem Lleida i dues per al grup del PSC.

Finalment, s’ha consensuat que ambdós grups comarcals faran un seguiment d’aquest pacte de govern, amb una periodicitat mensual.

 Manel Solé Agustí

Secretari General d’Impulsem Lleida,

coalició Compromís Municipal

Òscar Ordeig i Molist                                                          

Primer Secretari del PSC de les

Comarques de Lleida, Pirineu i Aran  

Joan Carles Miró Puigvecino,

President Comarcal de Junts al Segrià, 

coalició Compromís Municipal.

COMPARTEIX L'ARTICLE A LES TEVES XARXES

Compartir en facebook
Comparteix a Facebook
Compartir en twitter
Comparteix a Twitter
Compartir en linkedin
Comparteix a Linkdin
Compartir en pinterest
Comparteix a Pinterest

Posa't en contacte amb nosaltres

Tens cap dubte? Vols posar-te en contacte amb el partit? A continuació trobaràs un formulari: omple amb les teves dades personals i pregunta’ns el que vulguis. Et donarem una resposta com més aviat millor. Moltes gràcies pel teu suport!